Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Valery Dubay, s.r.o.

Štiavnická cesta 1791

038 52 Sučany

IČO: 50466411

Organ dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestká 71, PO box B-89,011 79 Žilina 1

Odbor technickej kontroly a ochrany spotrebiteľa

Tel.č. 041/7632 130

Všeobecné odchodné podmienky

1.Uvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia len pri nákupe v internetovom obchode www.valerydubay.sk, podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/.

2.Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri objednávaní tovaru v internetovom obchode.

3.Kedy a ako dostanem tovar?

Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a nami zaevidovaná. Ak sú všetky položky Vašej objednávky na sklade, zašleme Vám ich najskôr do 7 dní. Vačšinou však do 3 pracovných dní. Ak sa Vami objednaná položka momentálne nenachádza na sklade, o jej dodaní Vás budeme informovať prostredníctvom emailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4.Doprava

Zásielky sú posielane prostredníctvom Slovenskej pošty.

5.Spôsob platby

Objednaný tovar môžete uhradiť:

***** platbou kartou na číslo účtu: IBAN SK6909000000005118666548

***** alebo pri preberaní tovaru na dobierku

***** osobne sa dá tovar vybrať a zakúpiť v predajni bižutéria Evelyn v centre mesta Martin /ulica Moskovská 127/1, 03601 Martin/ - bočný vchod kina Moskva.

6.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.valerydubay.sk sú zavazné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí. Reklamačné podmienky nájdete na hlavnej stránke v sekcii: starostlivosť ošetrenie šperkov a kože.

Na zmenu farby kovu, pri bižutérii sa reklamácia NEVZŤAHUJE !

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpisaných údajov a náležitosti. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru. Vyplnením registračného formulára, či závaznej objednávky v rámci internetového obchodu www.valerydubay.sk, dáva kupujúci súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

7.Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky, kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tak ako a v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru v rátane prepravného či poštovného uvedeného v katalógu internetového obchodu www.valerydubay.sk , ak sa to dokázateľne v konkrétnom prípade nedohodlo inak.

8.Odstúpenie od zmluvy, záruka, reklamácie

V zmysle ustanovenia §12 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./ má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy k predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil bez nákladov / poštovné/ , ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. V prípade , že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom , prosím písomne, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ešte pred doručením tovaru k nám. Vrátenie tovaru nám, ale podľa zákona oznamovať nemusíte, preto je tento bod dobrovoľný. Reklamáciu zasielajte na adresu: Valery Dubay, s.r.o., Štiavnická cesta 1791, 038 52 Sučany. a/ kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, kupujúci je povinný nahlásiť to na pošte a takúto zásielku neprevziať. V prípade previatia takejto zásielky, zaniká kupujúcemu právo poškodený tovar reklamovať. b/ pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 2 roky. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý , mechanický nepoškodený vrátane záručného listu alebo faktúry, dokladu o zaplatení.. c/ Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nedodržaním zásad ošetrovania, alebo iným porušením záručných podmienok.. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou. Peniaze za vrátený tovar, budú kupujúcemu spotrebiteľovi, najneskôr do 14 dní od doručenia, oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Reklamačné podmienky nájdete na hlavnej stránke v sekcii: Na zmenu farby kovu, pri bižutérii sa reklamácia NEVZŤAHUJE! Nakoľko sa jedná o bižutériu, nie o šperky z drahých kovov.

9.Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmto podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spolupráca