Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.b. Občiansky zákonník č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Z b. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na Spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za závady.

2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu , počas ktorej Bol tovar v záručnej oprave.

3 .Spotrebiteľ môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

- poštou na adrese: Valery Dubay, s.r.o., Štiavnická cesta 1791, 038 52 Sučany

- emailom na adresu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- osobne na adrese:

4. Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:

- doklad o predaji tovaru /účtenka, daňový doklad/

- reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom

- podrobný popis závady.

5. V prevádzke firmy je spotrebiteľovi vyhotovený doklad o prijatí tovaru do reklamácie.

6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

- opotrebenia veci jej neobvyklým používaním

- neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou

- príručkou,

- poškodenia živlami /napr. voda, oheň či blesk a pod./.

- poškodenia nadmerným zaťažovaním,

- poškodenia tovaru pri preprave /táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom/.

7 V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravený. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu, je tovar vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová zázračná lehota.

8 Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia závady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Pokiaľ nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa: 01.06.2016. Zmeny reklamačného poriadku vyradené.

Reklamačný protokol verzia na stiahnutie

Spolupráca